ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η περιοχή της Μαρώνειας είναι η γη των περίφημων Κικόνων, η πρώτη στάση του Οδυσσέα στο πολύχρονο ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη.

Ο βασιλιάς Μάρωνας έδωσε στον Οδυσσέα 12 αμφορείς με το φημισμένο κρασί της περιοχής το οποίο ο Οδυσσέας χρησιμοποίησε για να μεθύσει τον Κύκλωπα Πολύφημο.

  Η αρχαία ελληνική αποικία της Μαρώνειας ήταν η μεγαλύτερη και πλουσιότερη στην περιοχή της Δυτικής Θράκης.

Το φυσικό λιμάνι, ο ορυκτός πλούτος και η πλούσια και εύφορη γη που το περιέβαλε ανέδειξαν την πόλη σε εμπορικό κέντρο που οι κατοικία της απολάμβαναν για πολλά χρόνια αφθονία αγαθών.